MENU

Výhercovia

50 ml Stérimar podľa vlastného výberu získavajú získavajú:
Súťažné obdobie 1. 3. - 31. 3. 2019
 1. 1. Daniela Balážová, Poprad
 2. 2. Adriana Pavlovová, Veľký Krtíš
 3. 3. Andrea Siskova, Topoľčany
 4. 4. Erika Földesová, Trstice
 5. 5. Zlatica Turčeková, Levice
 6. 6. Aniko Mikoczi, Rohovce
 7. 7. Gabriela Dvořáková, Košice
 8. 8. Anna Molitorisova, Hanuš. n. Topľou
 9. 9. Eva Novanská, Banská Bystrica
 10. 10. Miroslava Čopianová, Smižany
Súťažné obdobie 1. 4. - 30. 4. 2019
 1. 1. Beáta Fecová, Košice
 2. 2. Monika Vidová, Lehota p. Vtáčnikom
 3. 3. Silvia Benčová, Pezinok
 4. 4. Martin Štefánik, Nové Zámky
 5. 5. Mária Matulová, Bratislava
 6. 6. Iveta Dedíková, Skalica
 7. 7. Petra Mikušová, Banka
 8. 8. Helena V. Kosutova, Trenčín
 9. 9. Ivana G. Lysinova, Tajov
 10. 10. Elena Tokárová, Levoča
Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 5. 2019
 1. 1. Kristína Vetráková, Lom n. Rimav.
 2. 2. Lucia Antolová, Prešov
 3. 3. Maria Z. Stempakova, Stupava
 4. 4. Klaudia Frenakova, Bratislava
 5. 5. Katarina Prokopová, Bratislava
 6. 6. Veronika Tarhovická, Tomášov
 7. 7. Erika Labaskova, Lab
 8. 8. Stella Brezinová, Spišská N. Ves
 9. 9. Lucia Palenikova, Brunovce
 10. 10. Miriama Jablonicka, Dolné Dubové
Súťažné obdobie 1. 6. - 30. 6. 2019
 1. 1. Zuzana Ferencova, Prešov
 2. 2. Sabína Péterová, Lesenice
 3. 3. Ján Pluhár, Komárno
 4. 4. Dagmar Sabová, Hlohovec
 5. 5. Silvia Hudecova, Trenčín
 6. 6. Tomáš Mischura, Martin
 7. 7. Radka Vataščín, Bratislava
 8. 8. Henrieta Patakova, Senica
 9. 9. Zuzana Szabová, Bratislava
 10. 10. Miroslava Piscova, Častkovce
Súťažné obdobie 1. 7. - 31. 7. 2019
 1. 1. Kristína Holubčíková, Valaská Dubová
 2. 2. Andrea Finková, Bratislava
 3. 3. Ľudmila Katuščáková, Košice
 4. 4. Stanislav Gladiš, Lipany
 5. 5. Dávid Beňo, Piešťany
 6. 6. Dominika Rohalova, Bardejov
 7. 7. Ingeborg Mátéová, Tornaľa
 8. 8. Timea Žiakova, Slovenské Ďarmoty
 9. 9. Jana Palasthyova, Košice
 10. 10. Andrea Holink. Č., Vranov n. Topľou
Súťažné obdobie 1. 8. - 31. 8. 2019
 1. 1. Michal Mališ, Železná Breznica
 2. 2. Jana Vestfalová, Banská Bystrica
 3. 3. Lenka H. Gogova, Bratislava
 4. 4. Kristian Ivanics, Štúrovo
 5. 5. Sandra Franova, Nitra
 6. 6. Katarína Šoltésová, Krompachy
 7. 7. Adriana Brožková, Kátov
 8. 8. Danica Pury, Chorvatsky Grob
 9. 9. Martina Harkabuzová, Trstená
 10. 10. Veronika Nidelova, Pezinok
Súťažné obdobie 1. 9. - 30. 9. 2019
 1. 1. Zuzana Wurschnerová, Galanta
 2. 2. Tomáš Bauer, Bratislava
 3. 3. Tunde Szeifová, Gabčíkovo
 4. 4. Michal Dojčan, Pezinok
 5. 5. Jana Čavoš, Pezinok
 6. 6. Kristián Brindzko, Uzovce
 7. 7. Roman Bretz, Bratislava
 8. 8. Ľudmila Magurová, Bratislava
 9. 9. Elena Duharova, Trnava
 10. 10. Martin Golonka, Bratislava
Súťažné obdobie 1. 10. - 31. 10. 2019
 1. 1. Dana Apfelová, Banská Bystrica
 2. 2. Jozef Dekýš, Banská Bystrica
 3. 3. Martina Kicová, Šenkvice
 4. 4. Zuzana Jančovičová, Nove Sady
 5. 5. Petra Molentová, Radošovce
 6. 6. Katarína Zverková, Mojmírovce
 7. 7. Petra Štefániková, Nitra
 8. 8. Iveta Hudecová, Turová
 9. 9. Martina Stráňayová, Martin
 10. 10. Andrea Siskova, Topoľčany
Súťažné obdobie 1. 11. - 30. 11. 2019
 1. 1. Peter Nikolov, Bratislava
 2. 2. Zuzana Jančová, Sielnica
 3. 3. Beáta Kadlečíková , Nitra
 4. 4. Peter Suchánek, Trenčianska Turná
 5. 5. Marian Kovacik, Pezinok
 6. 6. Evelin Dúbravová, Myjava
 7. 7. Kristína Vetráková, Lom n. Rimavicou
 8. 8. Petra Majdáková, Lučenec
 9. 9. Daniel Homola, Chtelnica
 10. 10. Zuzana Gážiková, Valaská Belá
Súťažné obdobie 1. 12. - 31. 12. 2019
 1. 1. Dominika Rohalova, Bardejov
 2. 2. Ľudmila Majerčáková, Kežmarok
 3. 3. Zlatka Zmatková, Nové M. n. Váhom
 4. 4. Erika Labaskova, Lab
 5. 5. Margaréta Mirjanská, Ružomberok
 6. 6. Rastislav Čapkovič, Stupava
 7. 7. Tatiana Hájková, Veľké Leváre
 8. 8. Jana Hladová, Ružomberok
 9. 9. Gabriela Papp, Kružná
 10. 10. Mária Pavúková, Mária Pavúková
facebook.com/SterimarSK GDPR
Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky. Cookies nepoužívame na cielené reklamy, ani personalizovaný obsah. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookies.
Rozumiem
Prihlásenie | Registrácia MENU