MENU
SÚŤAŽ

Výhercom srdečne gratulujeme!

Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 5. 2017
 1. Zuzana Mituchová, Banská Bystrica
 2. Michal Škuta, Martin
 3. Martin Levák, Abrahám
 4. Mária Kačinecova, Trnava
 5. Anka Kuranova, Trstená
 6. Stanislava Semanova, Kostolište
 7. Miroslava Mitrikova, Trenčín
 8. Zuzana Mihalova, Viglas
 9. Eva Gondarova, Horka nad Vahom
 10. Zuzana Hajašová, Nitra
Súťažné obdobie 1. 6. - 30. 6. 2017
 1. Miriama Nováková, Leopoldov
 2. Ivana, Cerulová, Vranov nad Topľou
 3. Barbora Hložková, Bratislava
 4. Denisa Sádecká, Žilina
 5. Lenka Speváková, Trnava
 6. Alena Guzejová, Košice
 7. Jana Bitarovska, Bánovce nad Beb.
 8. Miroslava Čopianová, Smižany
 9. Zuzana Kožuchová, Poprad
 10. Janka Glossova, Veľké Orvište
Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 7. 2017
 1. Lucia Pastorkova, Púchov
 2. Ildiko Szolard, Vlcany
 3. Marcela Geralská, Hertník
 4. Maria Tokmarziev, Bratislava
 5. Jana Martináková, Hlohovec
 6. Elena Kováčová, Pusté Úľany
 7. Jana Hladová, Ružomberok
 8. Silvia Rybnikárová, Podbranč
 9. Marcela Mičeková, J. Bohunice
 10. Kristina Hluchanova, Trenčín
Súťažné obdobie 1. 8. - 31. 8. 2017
 1. Olha Leheida, Banská Bystrica
 2. Milada Glossova, Veľké Orvište
 3. Nikoleta Hladíková, Humenné
 4. Jana Dobrovodska, Špačince
 5. Zdenka Gazdová, Banská Bystrica
 6. Eva Vozakova, Kravany
 7. Petra Markova, Nedanovce
 8. Katarína Vaneková, Trenčín
 9. Mária Gajdošová, Spišská Nová Ves
 10. Miroslava Čopianová, Smižany
Súťažné obdobie 1. 9. - 30. 9. 2017
 1. Barbora Hložková, Bratislava
 2. Zuzana Kačkovičová, Maňa
 3. Petra Štefániková, Nitra
 4. Kristína Képesiova, Jurova
 5. Dagobert Janík, Zvolen
 6. Katarína Turanská, Majcichov
 7. Adela Macejková, Svinia
 8. Sandra Nevizánska, L. Mikuláš
 9. Michal Škuta, Martin
 10. Margita Csörgeiova, Zem. Oľča
Súťažné obdobie 1. 8. - 31. 10. 2017
 1. Jana Korytková, Trebišov
 2. Lenka Mrosková, Prešov
 3. Mária Dzurová, Odorín
 4. Miriam Vyparinova, Plavnica
 5. Paulína Hutyrová, Bratislava
 6. Mária Dlhá, Obyce
 7. Lucia Maťašová, Šarišské Michaľany
 8. Erika Stachurová, Raslavice
 9. Zuzana Dubovska, Bratislava
 10. Miroslava Čopianová, Smižany
Súťažné obdobie 1. 11. - 30. 11. 2017
 1. Andrea Siskova, Topoľčany
 2. Viera Plačko, Senica
 3. Katarína Lulekova, Žilina
 4. Maria Tokmarziev, Bratislava
 5. Paulína Hutyrová, Bratislava
 6. Barbora Kovacikova, Bratislava
 7. Ľuba Štaubertová, Bratislava
 8. Lenka Večurkovská, Stropkov
 9. Anna Rolfesova, Preselany
 10. Martina Miklósy, Bratislava
Súťažné obdobie 1. 10 - 31. 12. 2017
 1. Kristína Michalcová, Veľký Lapáš
 2. Simona Jursova, Báhoň
 3. Silvia Medovčíková, Turany
 4. Barbora Ficová, Kuzmice
 5. Veronika Ráczová, Čiližská Radvaň
 6. Stanislava Semanova, Kostolište
 7. Monika Wagnerová, Bratislava
 8. Michal Pucek, Považská Bystrica
 9. Evka Dúbravová, Myjava
 10. Eva Juráňová, Senica
facebook.com/SterimarSK MERCK
Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky.
Rozumiem
Prihlásenie | Registrácia MENU