MENU
SÚŤAŽ

Skrátené pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže “Vyhraj so Stérimar™ Denná hygiena dovolenku pri mori v hodnote 2500 eur” je spoločnosť MERCK spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava a Organizátorom súťaže je spoločnosť BASHA STUDIO s. r. o., Karpatské námestie 10, Bratislava - ďalej iba ako Organizátor.
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každá osoba s doručovacou adresom na území SR, ktorá dovŕšila 18 rokov života.
 3. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zakúpenie aspoň 1 ľubovoľného produktu Stérimar™ Denná hygiena nosa, alebo Stérimar™ Denná hygiena nosa baby a následné zaregistrovanie pokladničného bločku potvrdzujúceho tento nákup cez internetovú stránku www.sterimar.sk v sekcii “Registrácia bločkov”. Súťažiaci, ktorí si zakúpia súťažné produkty cez e-shop, budú do súťaže zaradení až po zaplatení za zásielku doručovacej spoločnosti.
 4. Súťaž prebieha od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 na území SR a je rozdelená na súťažné obdobia, pričom na konci každého súťažného obdobia budú vyžrebovaní výhercovia a ich mená budú zverejnené na internetovej stránke www.sterimar.sk v sekcii “Výhercovia”. Výhry budú doručené výhercom najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania a budú žrebované nasledovne:
  • Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 5. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu
  • Súťažné obdobie 1. 6. - 30. 6. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu
  • Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 7. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu, 3x balík produktov Stérimar™ (6 produktov Stérimar™), 1x Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU7500 v hodnote 140 € a 1x Čistička vzduchu Bionaire BAP600 v hodnote 115 €
  • Súťažné obdobie 1. 8. - 31. 8. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu
  • Súťažné obdobie 1. 9. - 30. 9. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu
  • Súťažné obdobie 1. 8. - 31. 10. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu, 3x balík produktov Stérimar™ (6 produktov Stérimar™), 1x Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU7500 v hodnote 140 € a 1x Čistička vzduchu Bionaire BAP600 v hodnote 115 €
  • Súťažné obdobie 1. 11. - 30. 11. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu
  • Súťažné obdobie 1. 11. - 31. 12. 2017: 10x Stérimar™ podľa vlastného výberu, 3x balík produktov Stérimar™ (6 produktov Stérimar™), 1x Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU7500 v hodnote 140 € a 1x Čistička vzduchu Bionaire BAP600 v hodnote 115 €
  • Súťažné obdobie 1. 5. - 31. 12. 2017: Dovolenka pri mori v hodnote 2500 €
 5. Súťažiaci je zaradený do daného súťažného obdobia podľa dátumu registrácie pokladničného bločku, pričom pre objednávky cez e-shop sa týmto dňom považuje dátum uhradenia zásielky so súťažným produktom. Súťažiaci môže 1 pokladničným bločkom vyhrať iba 1 výhru. Súťažiaci zvyšuje svoju šancu na výhru tak, že do súťaže registruje viacero pokladničných bločkov dokazujúcich nákup súťažného produktu Stérimar™.
 6. Hlavnou výhrou je dovolenka pri mori v maximálnej hodnote 2500 €, ktorú organizátor uhradí výhercovi podľa vlastného výberu. V prípade, že si výherca vyberie lacnejšiu dovolenku ako je hodnota 2500 €, zvyšná čiastka prepadá v prospech organizátora. V prípade výberu drahšej dovolenky uhradí výherca rozdiel organizátorovi. Výherca hlavnej výhry súhlasí, že mu bude výhra odovzdaná osobne v sídle spoločnosti MERCK spol. s r. o. Výherca hlavnej výhry je povinný splniť si svoje daňové a odvodové povinnosti podľa aktuálnej platnej legislatívy Slovenskej republiky - Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z.z. § 8 ods.1 písm. j) v platnom znení.
 7. Žrebovanie hlavnej výhry prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže za účasti notára. Notárska zápisnica bude k dispozícii na internetovej stránke www.sterimar.sk v sekcii “Výhercovia
 8. Organizátor rozdá celkovo 96 výhier: 1x dovolenka pri mori v hodnote 2500 €, 3x Zvlhčovač vzduchu Bionaire BU7500 v hodnote 140 €, 3x Čistička vzduchu Bionaire BAP600 v hodnote 115 €, 9x Balík produktov Stérimar™ a 80x Stérimar™ Denná hygiena nosa alebo Stérimar™ Denná hygiena nosa baby.
 9. Otázky ohľadom súťaže môžu súťažiaci smerovať na infolinku Organizátora súťaže. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora súťaže.
 10. Zamestnanci a blízke osoby Usporiadateľa alebo Organizátora sú zo súťaže automaticky vylúčené.
Úplné znenie pravidiel súťaže na stiahnutie v pdf - 100 kb
v Bratislave dňa 30. 04. 2017
facebook.com/SterimarSK MERCK
Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky.
Rozumiem
Prihlásenie | Registrácia MENU