MENU
ČLÁNKY

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sterimar.sk a jeho podstránkach. 

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.sterimar.sk je BASHA STUDIO s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47190388, IČ DPH: SK2023815959


Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou zdravotníckych pomôcok vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.sterimar.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

AKO OBJEDNAŤ TOVAR

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.sterimar.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko znázorňujúce Nákupný košík pri konkrétnom produkte s textom Do košíka.


V objednávke je potrebné vyplniť:

 • meno a priezvisko
 • ulicu a popisné číslo
 • mesto
 • PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru)

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.sterimar.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 • výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
facebook.com/SterimarSK MERCK
Táto web stránka používa súbory cookies, aby sme dosiahli vyššiu výkonnosť našej web stránky.
Rozumiem
Prihlásenie | Registrácia MENU